Warning: file_get_contents(/home/content/62/10192062/html/trustmaklom/cmgo_lib/modules/protector/include/version.txt) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /home/content/62/10192062/html/trustmaklom/cmgo_lib/modules/protector/include/precheck.inc.php on line 11
CM. Go Club http://cmgo.maklom.com/ ชมรมหมากล้อมเชียงใหม่ Sat, 17 Nov 2018 09:17:09 -0000 http://backend.userland.com/rss/ XOOPS News kennabee@hotmail.com kennabee@hotmail.com en CM. Go Club http://cmgo.maklom.com/images/logo.png http://cmgo.maklom.com/ 63 63 มองหมากล้อมจีน บนกระดานหมากโลก http://cmgo.maklom.com/modules/AMS/article.php?storyid=18 <div style="text-align: center;"><img src='http://cmgo.maklom.com/uploads/img5aafb453d67c2.jpeg' border='0' alt='Original Image' onload="javascript:imageResize(this, 300)"/></div><br />ในช่วงประชุมประจำปี สมัชชาผู้แทนประชาชนจีน (เอ็นพีซี) เมื่อวันที่ 8 มีนาคมที่ผ่านมา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ นายหวังอี้ ได้แถลงว่าจีนไม่ต้องการหรือมีเจตนาที่จะเข้ามารับบทบาทแทนที่สหรัฐฯ ในระดับนานาชาติ และเขาเตือนว่าสงครามการค้า เป็น "วิธีการที่ไม่ถูกต้อง" หากสหรัฐฯ ใช้วิธีนี้จะเผชิญการต่อต้านรุนแรง สิ่งที่ควรทำคือการรักษาสันติภาพและเสถียรภาพของทะเลจีนใต้ มุ่งสร้างความสัมพันธ์จีน - สหภาพยุโรป แข็งแกร่ง รับผิดชอบในการปกป้องระบบการค้าเสรีของโลก ปรับยุทธศาสตร์การเป็นหุ้นส่วนกับอาเซียน ตลอดจนสร้างความร่วมมือจีน - ญี่ปุ่น Wed, 14 Mar 2018 17:30:00 -0000 http://cmgo.maklom.com/modules/AMS/article.php?storyid=18 วิถีหมากล้อมคุณค่า 3 ประการของหมากล้อม http://cmgo.maklom.com/modules/AMS/article.php?storyid=17 <div style="text-align: center;"><img src='http://cmgo.maklom.com/uploads/img51c029a02d470.jpg' border='0' alt='Original Image' onload="javascript:imageResize(this, 300)"/><br /><br />ปราชญ์เมธี "<strong>เม้งจื้อ</strong>" ได้กล่าวไว้ว่า<br />"ความรู้สึกอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นหลักของ หลี่ <br />ความรู้สึกผิดชอบชั่วดีเป็นหลักของ จื้อ <br />ความรู้สึกเห็นใจผู้อื่นเป็นหลักของ เหยิน"<br /><br /><strong>คุณค่าเหล่านี้ "หมากล้อม" ได้สอนผู้เล่นแล้วอย่างไม่รู้ตัว</strong></div> Wed, 12 Jun 2013 13:50:00 -0000 http://cmgo.maklom.com/modules/AMS/article.php?storyid=17 หมากกระดานที่มีชีวิตของก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ http://cmgo.maklom.com/modules/AMS/article.php?storyid=16 <div style="text-align: center;"><img src='http://cmgo.maklom.com/uploads/img51a4dc60a5b55.jpg' border='0' alt='Original Image' onload="javascript:imageResize(this, 300)"/></div><br />ก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ประธานกรรมการบริหารบริษัทซี.พี.เซเว่นอีเลฟเว่น จำกัด (มหาชน) คือ จอมยุทธ์หมากล้อมของเมืองไทย ที่เซียนหมากล้อมทุกคนยอมสยบในฝีมือ<br />"โกะ" หรือ "หมากล้อม" ในภาษาไทย "เหวยฉี" ในภาษาจีน เป็นกีฬาหมากกระดานชนิดหนึ่ง ที่มีประวัติความเป็นมากว่า 3 พันปี โกะเป็น 1 ใน 4 ของศิลปะประจำชาติของจีน ซึ่งประกอบด้วย ดนตรี โครงกลอน การวาดภาพ และหมากล้อม ชาวจีนเปรียบเทียบการเล่นโกะไว้ว่า "เสมือนการสนทนาด้วยมือ" บางคนว่า "เหมือนฝิ่นของปัญญาชน" บางคนบอกว่าเป็น "หมากกระดาน ที่มีชีวิต" Tue, 28 May 2013 02:40:00 -0000 http://cmgo.maklom.com/modules/AMS/article.php?storyid=16 รางรถไฟกับการตัดสินใจ http://cmgo.maklom.com/modules/AMS/article.php?storyid=15 <div style="text-align: center;"><img src='http://cmgo.maklom.com/uploads/img4fd244905b2b5.jpg' border='0' alt='Original Image' onload="javascript:imageResize(this, 300)"/></div><br /><br /><strong>มีเด็กกลุ่มหนึ่งเล่นกันใกล้รางรถไฟ 2 ราง</strong> รางหนึ่งอยู่ในระหว่างการใช้งาน ในขณะที่อีกรางหนึ่งไม่ได้ใช้งานแล้ว มีเพียงเด็กคนเดียวเท่านั้นที่เล่นบนรางที่ไม่ได้ใช้งาน ส่วนเด็กที่เหลือนั่งเล่นอยู่บนรางที่ยังใช้งานอยู่ Fri, 08 Jun 2012 05:00:00 -0000 http://cmgo.maklom.com/modules/AMS/article.php?storyid=15 Think East (2) http://cmgo.maklom.com/modules/AMS/article.php?storyid=14 <div style="text-align: center;"><img src='http://cmgo.maklom.com/uploads/img4d88af5958ebd.jpg' border='0' alt='Original Image' onload="javascript:imageResize(this, 300)"/></div><br /><br /><span style="color: #660000;"><span style="font-size: medium;">จากการที่คุณก็ชอบเล่นโกะ อยากทราบว่าการบริหารงานของเซเว่น เอาโกะมาประยุกต์อย่างไรที่เห็นได้ชัดที่สุด</span></span><br /><br />คือเม็ดโกะแต่ละเม็ดนี่มันคือหนึ่งกองร้อยในการทำสงคราม กลุ่มเม็ดจึงเป็นกองทัพที่มีหลายกองร้อย มีคนมากมาย เมื่ออยู่รวมกันเป็นกลุ่มแล้วมันจะมีพลังก็ได้ ไม่มีพลังก็ได้ ตัวอย่างสองบริษัทมีคนเท่ากัน 300 คน แต่สองบริษัทนี้มีพลังไม่เท่ากัน โกะคือพลัง คือการเล่นที่ทำยังไงถึงจะสร้างกลุ่มที่มีพลังสูงสุด Tue, 22 Mar 2011 15:40:00 -0000 http://cmgo.maklom.com/modules/AMS/article.php?storyid=14 Think East (1) http://cmgo.maklom.com/modules/AMS/article.php?storyid=13 ก่อศักดิ์ โชยรัศมีศักดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) คือคนไทยเชื้อสายจีนที่ยอมรับด้วยความภาคภูมิใจว่า เขานับถือและเคารพภูมิปัญญาชนชาติตะวันออกอย่างจีน และยึดถือเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตและการทำงานจนประสบความสำเร็จมาโดยตลอด หนึ่งในผลงานบริหารระดับสุดยอดของเขาเห็นจะไม่พ้นการสร้างอาณาจักรอย่างเซเว่น อีเลฟเว่น ร้านสะดวกซื้อที่ผุดขึ้นทุกหัวระแหงจนฉลองครบเกือบ 6,000 สาขา เมื่อไม่นานมานี้และนับวันยิ่งเพิ่มจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ<br /><div style="text-align: center;"><img src='http://cmgo.maklom.com/uploads/img4d88a53a80d9c.jpg' border='0' alt='Original Image' onload="javascript:imageResize(this, 300)"/></div> Tue, 22 Mar 2011 14:50:00 -0000 http://cmgo.maklom.com/modules/AMS/article.php?storyid=13 สูตรมุมหมากล้อมคืออะไร http://cmgo.maklom.com/modules/AMS/article.php?storyid=12 <div style="text-align: center;"><img src='/uploads/img4c754e42e0b5f.jpg' border='0' alt='Original Image' onload="JavaScript:if(this.width>280) this.width=280" /></div><br /><span style="font-size: small;">ในสมัยก่อนเกมหมากล้อมเริ่มเล่นจากกลางกระดานต่อสู้กระจายกำลังสู่ด้านข้างและมุมกระดาน ต่อมาภายหลังได้มีการศึกษาและเข้าใจเกมหมากล้อมมากขึ้นเนื่องจากการล้อมมุมสามารถครองพื้นที่ได้ง่ายกว่าข้างและกลางกระดาน จนมีสุภาษิตที่ว่า <strong>จงเล่นมุม, ข้าง และกลางกระดานตามลำดับ</strong></span><br /> Wed, 25 Aug 2010 18:47:33 -0000 http://cmgo.maklom.com/modules/AMS/article.php?storyid=12 บทสัมภาษณ์อี ชางโฮ ในรายการแข่งขันซัมซุงปี 1999 http://cmgo.maklom.com/modules/AMS/article.php?storyid=11 บทสัมภาษณ์ในรายการแข่งขันนานาชาติซัมซุงปี ค.ศ. 1999 โดย อี ชางโฮ (Lee Changho) 9 ดั้งโปรเกาหลี ได้แชมป์ในปีนั้น ผมนำบทสัมภาษณ์นี้กลับมา ถึงจะเป็นบทสัมภาษณ์ที่นานถึง 10 ปี แต่ก็เป็นเหมือนหลักเกณฑ์ เป็นสิ่งที่นักหมากล้อมมือสมัครเล่นต้องเรียนรู้ และยังทำให้ทุกคนทราบว่านักหมากล้อมมืออาชีพอ่านหมากได้ไกลแค่ไหน บทสัมภาษณ์นี้ยังเป็นที่กล่าวขานจนถึงทุกวันนี้<br /><br /><div style="text-align: center;"><img src='http://cmgo.maklom.com/uploads/img4c34e39e8ba64.jpg' border='0' alt='Original Image' onload="javascript:imageResize(this, 300)"/></div> Tue, 06 Jul 2010 01:40:00 -0000 http://cmgo.maklom.com/modules/AMS/article.php?storyid=11 กลยุทธ์การบริหารงานในช่วงเศรษฐกิจขาลง http://cmgo.maklom.com/modules/AMS/article.php?storyid=10 ก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท ซี.พี. เซเว่นอีเลฟเว่น จำกัด(มหาชน) หัวเรือใหญ่ของเซเว่น อีเลเว่นและกูรูหมากล้อมคนสำคัญของเมืองไทย วันนี้มาเปิดกลยุทธ์การบริหารงานในช่วงเศรษฐกิจขาลงกับ “พาวเวอร์ไทม์”<br /> Tue, 26 Jan 2010 00:29:59 -0000 http://cmgo.maklom.com/modules/AMS/article.php?storyid=10 &quot;โกะ&quot; วิถีซีพี ออลล์ http://cmgo.maklom.com/modules/AMS/article.php?storyid=9 วันนี้ "<strong>โกะ</strong>" ไม่ใช่แค่หมากกระดานหนึ่ง หรือ เกมกีฬา เพื่อความบันเทิงอย่างเดียว แต่เป็นศาสตร์และศิลป์ที่ลุ่มลึก ซึ่งสะท้อนถึงวิถีในการดำเนินธุรกิจของ 7-11 ได้อย่างชัดเจน<br /><br /><div style="text-align: center;"><img src='http://cmgo.maklom.com/uploads/img4b3b451066ba2.jpg' border='0' alt='Original Image' onload="javascript:imageResize(this, 300)"/></div><br /> Wed, 30 Dec 2009 13:10:00 -0000 http://cmgo.maklom.com/modules/AMS/article.php?storyid=9 “Let’s go play GO” http://cmgo.maklom.com/modules/news/article.php?storyid=10 <div style="text-align: center;"><img src='http://cmgo.maklom.com/uploads/img5b04a5739c385.jpg' class='center' border='0' alt='Original Image' onload="javascript:imageResize(this, 300)"/></div><br /><strong><span style="font-size: medium;">“Let’s go play GO”</span></strong> กิจกรรมสอบวัดระดับกับนักหมากล้อมระดับดั้ง พร้อมกับการเรียนการสอนพื้นฐานหมากล้อมให้สำหรับผู้ที่สนใจ ในวันที่ 9 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00 น. – 19.00 น. ณ ONE NIMMAN จังหวัดเชียงใหม่<br /> Tue, 22 May 2018 23:30:00 -0000 http://cmgo.maklom.com/modules/news/article.php?storyid=10 Go Festival Tournament 2017 http://cmgo.maklom.com/modules/news/article.php?storyid=9 <div style="text-align: center;"><img src='http://cmgo.maklom.com/uploads/img5984a76f7ee79.jpg' class='center' border='0' alt='Original Image' onload="javascript:imageResize(this, 300)"/></div><br />ขอเชิญทุกท่านพบกับกิจกรรมการแข่งขันหมากล้อม <strong>"GO Festival Tournament 2017"</strong><br /><br />ในวันที่ 14-15 ตุลาคม 2560 ณ ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล จังหวัดเชียงใหม่ กับเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 72,500 บาท Fri, 04 Aug 2017 17:00:00 -0000 http://cmgo.maklom.com/modules/news/article.php?storyid=9 เรียนหมากล้อมกับโปรเกาจวน 5 ดั้ง http://cmgo.maklom.com/modules/news/article.php?storyid=8 <div style="text-align: center;"><img src='http://cmgo.maklom.com/uploads/img4f8bfd1312479.jpg' border='0' alt='Original Image' onload="javascript:imageResize(this, 300)"/><br /><span style="font-size: x-small;"><span style="color: #999999;">Professional 5D Guo Juan</span></span></div><br /> เป็นเรื่องน่ายินดีสำหรับคนไทยที่มีโปรหมากล้อมคุณเกาจวนระดับ 5 ดั้ง ติดต่อมาทางสมาคมหมากล้อมแห่งประเทศไทย เพื่อมาท่องเที่ยวและสอนหมากล้อมให้กับเยาวชนไทย โดยมีกำหนดการเดินทางมาประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2555 โดยเดินทางไปในหลายจังหวัดได้แก่ จังหวัดกรุงเทพฯ จังหวัดขอนแก่นในวันที่ 10-12 มีนาคม พ.ศ. 2555 ในช่วงระหว่างกีฬาแห่งชาติ จังหวัดนครราชศรีมา จังหวัดภูเก็ต จังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่วันที่ 9-16 เมษายน พ.ศ. 2555 จังหวัดเชียงราย และจะเดินทางกลับคืนวันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2555 Mon, 16 Apr 2012 12:40:00 -0000 http://cmgo.maklom.com/modules/news/article.php?storyid=8 มอบชุดกระดานหมากล้อมแก่โรงเรียนศรีธนาพานิชยการ http://cmgo.maklom.com/modules/news/article.php?storyid=7 <div style="text-align: center;"><img src='http://cmgo.maklom.com/uploads/img4cd15aa1d881f.jpg' border='0' alt='Original Image' onload="javascript:imageResize(this, 300)"/><br /><span style="font-size: x-small;"><span style="color: #999999;">มอบชุดกระดานหมากล้อมแก่ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีธนาพานิชย์</span></span></div><br />โรงเรียนสอนหมากล้อมซีเอ็ม.โกะ มอบชุดกระดานหมากล้อมจำนวน 5 ชุดแก่ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีธนาพานิชยการเทคโนโลยีเชียงใหม่ นางประภาพันธุ์ แก้วโชติ ในวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2553 Wed, 03 Nov 2010 14:20:00 -0000 http://cmgo.maklom.com/modules/news/article.php?storyid=7 มอบหนังสือและชุดกระดานหมากล้อม http://cmgo.maklom.com/modules/news/article.php?storyid=6 <div style="text-align: center;"><img src='http://cmgo.maklom.com/uploads/img4c61980ca312d.jpg' border='0' alt='Original Image' onload="javascript:imageResize(this, 300)"/></div><br />วันอังคารที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2553 โรงเรียนสอนหมากล้อมซีเอ็ม.โกะ ได้เข้ามอบหนังสือหมากล้อมจำนวน 5 เล่มและชุดกระดานหมากล้อม 11 ชุดให้น้องๆ ณ โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ เพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน<br /><br /> Tue, 10 Aug 2010 19:30:00 -0000 http://cmgo.maklom.com/modules/news/article.php?storyid=6 Three Countries Go Tournament 2009 http://cmgo.maklom.com/modules/news/article.php?storyid=5 <div style="text-align: center;"><img src='http://cmgo.maklom.com/uploads/img4b337eca92f19.jpg' border='0' alt='Original Image' onload="javascript:imageResize(this, 300)"/></div><br />วันที่ 18-19 ธันวาคม 2552 ที่ผ่านมา สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย (Go Association of Thailand) จัดการแข่งขันหมากล้อมเชื่อมสัมพันธ์ 3 ประเทศ (THREE COUNTRIES GO TOURNAMENT 2009) แต่ละประเทศได้ส่งตัวแทนคนเข้าร่วมการแข่งขัน ณ ศูนย์ฝึกอบรมธาราพาร์ค แจ้งวัฒธนะ กรุงเทพฯ โดยมีผู้เข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้จำนวนกว่า 30 คน Thu, 24 Dec 2009 15:10:00 -0000 http://cmgo.maklom.com/modules/news/article.php?storyid=5 บารัค โอบามา มอบชุดกระดานหมากล้อมแก่ หู จิ่นเทา http://cmgo.maklom.com/modules/news/article.php?storyid=4 <div style="text-align: center;"><img src='http://cmgo.maklom.com/uploads/img4b0ead896c477.jpg' border='0' alt='Original Image' onload="javascript:imageResize(this, 300)"/></div><br /><strong>บารัค โอบามา</strong> (Barack Obama) ประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกา เดินทางไปประเทศจีนเพื่อการเจรจาระบุสัญญาเรื่องความพยายามร่วมกันเพื่อต่อสู้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ, การลดอาวุธนิวเคลียร์และปัญหาอื่นๆทั่วโลกกับ <strong>หู จิ่นเทา</strong> (Hu Jintao) ประธานาธิบดีสาธารณรัฐประชาชนจีน<br /><br />โดยวันที่ 20 พศจิกายน พ.ศ. 2552 เมื่อ บารัค โอบามา ได้พบกับ หู จิ่นเทา ในสัปดาห์นี้ได้มอบของขวัญแก่ หู จิ่นเทา ด้วย <strong>ชุดกระดานหมากล้อม</strong> Thu, 26 Nov 2009 16:50:00 -0000 http://cmgo.maklom.com/modules/news/article.php?storyid=4 คัดตัวนักกีฬาเข้าแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 38 ตรังเกมส์ http://cmgo.maklom.com/modules/news/article.php?storyid=3 <div style="text-align: center;"><img src='http://cmgo.maklom.com/uploads/img4afdc6345e8e2.jpg' border='0' alt='Original Image' onload="javascript:imageResize(this, 300)"/></div><br />วันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 ชมรมกีฬาหมากล้อมจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับโรงเรียนหมากล้อม ซีเอ็ม. โกะ จัดการแข่งขันคัดตัวนักกีฬาหมากล้อมจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อไปเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ คัดภาค 5 ครั้งที่ 38 "เชียงรายเกมส์" ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม - 8 เมษายน พ.ศ. 2552 รวมถึงการเข้าแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 38 "ตรังเกมส์" ระหว่างวันที่ 9 - 19 กันยายน พ.ศ. 2552 Mon, 09 Feb 2009 16:00:00 -0000 http://cmgo.maklom.com/modules/news/article.php?storyid=3 โรงเรียนสอนหมากล้อม ซีเอ็ม. โกะ http://cmgo.maklom.com/modules/news/article.php?storyid=2 <div style="text-align: center;"><img src='/uploads/img4967887988b5a.jpg' border='0' alt='Original Image' onload="javascript:imageResize(this, 300)"/></div><br /><br /><span style="font-size: small;"> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; ยินดีต้อนรับผู้ที่สนใจในเกมกีฬาหมากล้อมทุกท่านครับ ถึงแม้ว่าโกะ(หมากล้อม)จะเข้ามาแพร่หลายในประเทศไทยเพียงไม่กี่สิบปี แต่ถือว่าเป็นหมากกระดานที่เก่าแก่มากกว่า 3,000 ปี เป็นเกมหมากกระดานที่เล่นกันมากใน 3 ประเทศยักษ์ใหญ่ของเอเซีย ได้แก่ เกาหลี (สถานที่รุ่งเรืองของหมากล้อม เล่นประมาณ 10 ล้านคนหรือ 1 ใน 4 และมีช่องทีวีหมากล้อมโดยเฉพาะ), จีน (แหล่งกำเนิดเกมหมากล้อม) และ ญี่ปุ่น (สถานที่บ่มเพาะ โดยโชกุนอิเอยาสึตระกูลโตกุกาว่า ได้ตั้งสำนักหมากล้อม 4 สำนัก)</span> Fri, 09 Jan 2009 18:50:00 -0000 http://cmgo.maklom.com/modules/news/article.php?storyid=2 COMPUTER BEATS PRO AT U.S. GO CONGRESS http://cmgo.maklom.com/modules/news/article.php?storyid=1 <div style="text-align: center;"><img src='http://cmgo.maklom.com/uploads/img5066861c00fc6.jpg' border='0' alt='Original Image' onload="javascript:imageResize(this, 300)"/><br /></div><br /><span style="font-size: small;"><br />โปรแกรมคอมพิวเตอร์โมโกะ(MoGo)ล้ม <strong>Myungwan Kim 8P</strong> เมื่อบ่ายวันพฤษหัสที่ 7 สิงหาคม 2551 ชนะไป 1.5 แต้ม ในเกมต่อเม็ดหมาก9เม็ด<br />คิมบอกว่าโปรแกรมโมโกะเล่นได้ดีมากๆ และคิดว่าระดับน่าจะอยู่ที่ 2 ดั้งถึง 3 ดั้ง</span> Sat, 23 Aug 2008 21:20:00 -0000 http://cmgo.maklom.com/modules/news/article.php?storyid=1