CM. Go Club & School
ชมรมและโรงเรียนสอนหมากล้อมซีเอ็ม. โกะ ยินดีต้อนรับผู้ที่สนใจในหมากล้อมทุกคน จัดสอนโดยนักหมากล้อมระดับดั้ง ดูหลักสูตร

ตั้งอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ ตรงข้ามโรงเรียนยุพราช ในโรงแรมแอทเชียงใหม่ ติดต่อสอบถาม

คลังบทความ
March 2018
June 2013
May 2013
June 2012
March 2011
August 2010
July 2010
January 2010
December 2009
February 2009
January 2009
August 2008
บทความActionsอ่านวันที่
บทความหมากล้อม: บทสัมภาษณ์อี ชางโฮ ในรายการแข่งขันซัมซุงปี 1999หน้าพิมพ์ส่ง ส่งบทความนี้ให้เพื่อน50682010/7/6 8:40
รวมมี 1 บทความ
CM. Go Room
สินค้าหมากล้อม