CM. Go Club & School
ชมรมและโรงเรียนสอนหมากล้อมซีเอ็ม. โกะ ยินดีต้อนรับผู้ที่สนใจในหมากล้อมทุกคน จัดสอนโดยนักหมากล้อมระดับดั้ง ดูหลักสูตร

ตั้งอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ ตรงข้ามโรงเรียนยุพราช ในโรงแรมแอทเชียงใหม่ ติดต่อสอบถาม

โดย สัจจา ชัยภิบาล 2 ดั้ง
ผู้เขียน : kennabee
Article ID : 12
ผู้ชม : ทุกคน
รุ่น 1.00.01
ประกาศวันที่: 2010/8/26 1:47:33
คนอ่าน : 7192

Click to see original Image in a new window

ในสมัยก่อนเกมหมากล้อมเริ่มเล่นจากกลางกระดานต่อสู้กระจายกำลังสู่ด้านข้างและมุมกระดาน ต่อมาภายหลังได้มีการศึกษาและเข้าใจเกมหมากล้อมมากขึ้นเนื่องจากการล้อมมุมสามารถครองพื้นที่ได้ง่ายกว่าข้างและกลางกระดาน จนมีสุภาษิตที่ว่า จงเล่นมุม, ข้าง และกลางกระดานตามลำดับ

สูตรมุมหรือโจเซกิ (Joseki) เรียกในภาษาญี่ปุ่น หรือจังสุก (Jungsuk) เรียกในภาษาเกาหลี เป็นการแบ่งบันเท่าๆกันไม่ว่าจะเป็นด้านอิทธิพล, พื้นที่ และด้านอื่นๆ การเลือกใช้สูตรมุมนั้นเป็นเรื่องสำคัญเพราะสูตรมุมก็จะขึ้นอยู่กับบริบทรูปร่างหมากก่อนหน้านั้นว่าสอดคล้องกันหรือไม่

สูตรมุมนั้นเป็นเพียงเครื่องมือให้เราได้ศึกษารูปร่างหมาก เนื่องจากมีสูตรมุมอยู่หลายพันรูปแบบดังนั้นในการเล่นของนักหมากล้อมระดับสูงแล้ว จะเล่นตามรูปร่างหมากที่ควรเล่นมากกว่าจะคำนึงถึงสูตรมุม ด้วยเหตุนั้นปัจจุบันจึงมีสูตรมุมใหม่ๆเกิดขึ้นและยังมีการวิเคราะห์ปรับปรุงกันอยู่ตลอดเวลา และบางครั้งการเล่นที่ผิดจากสูตรมุมก็อาจจะดีกว่าหากสภาพแวดล้อมของหมากเอื้ออำนวยกัน จึงมีนักหมากล้อมระดับสูงหลายคนบอกว่า “จงอย่ายึดติดกับสูตรมุม


Click to see original Image in a new window

สามารถศึกษาสูตรมุมได้จากหนังสือโจเซกิมากมาย เช่น 38 สูตรมุมพื้นฐาน เป็น 1 ในหนังสือที่ถูกแปลเป็นภาษาไทย โดย Kiyoshi Kosugi, Get Strong at Joseki เล่ม 1-3 โดย Furuyama Kazunari และ Richard Bozulick, Dictionary of Basic Joseki เล่ม 1-3 โดย Yoshio Ishida 9d, Jungsuk in Our Time โดย Seo Bong-see 9d และ Jung Dong-sik 5d นอกจากนี้ยังมีหนังสือที่ยังไม่ได้แปลอีกหลายเล่ม

Click to see original Image in a new window

Click to see original Image in a new window


ทั้งยังสามารถเรียนรู้จากเว็บไซด์ต่างๆ เช่น
Fuseki Info นอกจากจะดูผ่านเว็บไซด์ยังมีโปรแกรม BiGo Joseki 0.1 ให้ดาวน์โหลดมาดูด้วย
Mοyο Gο Studiο เป็นโปรแกรมที่มีขนาดใหญ่มาก (300MB) พร้อมเกมโปรกว่าห้าหมื่นเกม
Kogo's Joseki Dictionary เป็นไฟล์ SGF ให้ดาวน์โหลดไปดูกันหรือจะดูผ่าน EidoGo
Josekipedia โดย Adam Miller ยังเป็นผู้ทำเว็บไซด์ Go Problems
Sensei's Library, BruGo, Joseki Tutor

0
หน้าพิมพ์ส่ง ส่งบทความนี้ให้เพื่อน
CM. Go Room
สินค้าหมากล้อม