CM. Go Club & School
ชมรมและโรงเรียนสอนหมากล้อมซีเอ็ม. โกะ ยินดีต้อนรับผู้ที่สนใจในหมากล้อมทุกคน จัดสอนโดยนักหมากล้อมระดับดั้ง ดูหลักสูตร

ตั้งอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ ตรงข้ามโรงเรียนยุพราช ในโรงแรมแอทเชียงใหม่ ติดต่อสอบถาม

     

« 1 (2)
ปทานุกรม หมากล้อม
Posted by kennabee on 2009/2/16 8:20:00 (5393 reads)

ศัพท์หมากล้อมส่วนใหญ่ที่ใช้กันทั่วโลกนั้นโดยมากจะเป็นคำทับศัพท์ที่มาจากประเทศญี่ปุ่น แต่เดี๋ยวนี้ศัพท์หมากล้อมภาษาเกาหลีก็มีความสำคัญไม่แพ้กันถ้านับจากประชากรที่เล่นหมากล้อมประมาณ 1 ใน 4 ของประเทศ และยังเป็น 3 ประเทศหลักแห่งวงการหมากล้อม ได้แก่ ญี่ปุ่น จีน เกาหลี ดังนั้นวันนี้ CM. Goe จึงได้รวบรวมคำศัพท์มาไว้เพื่อเป็นการศึกษา ทั้งยังสามารถใช้ในการเทียบอ่านหนังสือหมากล้อมต่างประเทศได้เข้าใจมากขึ้น ซึ่งทางเราจะทำการเพิ่มคำศัพท์เรื่อยๆตามเหมาะสม

  0   Article ID : 8
มารยาทที่ดีในการเล่นหมากล้อม
Posted by kennabee on 2009/2/16 4:10:00 (3991 reads)

Click to see original Image in a new window

หมากล้อมถือว่าเป็นศิลปะอย่างหนึ่งที่มีประวัติยาวนาน ดังนั้นในการเล่นหมากล้อมจึงมีธรรมเนียมที่ได้ปฏิบัติกันมายาวนานและเป็นสิ่งดีงามที่ควรจะนำมาใช้ ไม่ว่าจะเป็นกับเกมกีฬาใดก็ตาม

  0   Article ID : 7
ทักษะทางปัญญา 11 ประการ
Posted by kennabee on 2009/2/15 20:32:46 (3280 reads)

Click to see original Image in a new window

การเล่นหมากล้อมเป็นประจำจะช่วยฝึกนิสัย ทัศนคติ จนกระทั่งอาจถึงสัญชาตญาณ เกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ดังนี้

  0   Article ID : 6
กล่อมเกลาจิตใจเด็กๆ ด้วยหมากล้อม
Posted by kennabee on 2009/2/12 11:50:00 (2954 reads)

Click to see original Image in a new window

  0   Article ID : 5
ภูมิปัญญาหมากล้อมกับ วิถีแห่งกลยุทธ์เชิงบูรณาการ 3
Posted by kennabee on 2009/1/10 3:37:44 (3807 reads)

ภูมิปัญญาหมากล้อมกับ วิถีแห่งกลยุทธ์เชิงบูรณาการ

"ท้องนภาเปรียบเสมือนกระดานหมากล้อม ดวงดาวคือเม็ดหมากล้อม การเดินหมากล้อมแฝงข้อพลิกแพลงเปลี่ยนแปลง แต่ต้องเดินตามหลักเกณฑ์ที่แน่นอน ขอเพียงพวกเราสามารถเกาะกุม แนวทางในความเปลี่ยนแปลง ยึดมั่นใน หลักการของหมากล้อม ในที่สุด ก็จะสยบศัตรูเอเชียได้ เฉกเช่นเวลาเดินหมาก หากทุกตาสามารถบีบบังคับให้อีกฝ่ายมิอาจไม่มีปฏิกิริยาตอบสนอง ก็จะควบคุมทั้งกระดานได้"
จาก "มังกรคู่สู้สิบทิศ" ของหวงอี้

  0   Article ID : 4
ภูมิปัญญาหมากล้อมกับ วิถีแห่งกลยุทธ์เชิงบูรณาการ 2
Posted by kennabee on 2009/1/10 3:27:11 (3851 reads)

ภูมิปัญญาหมากล้อมกับ วิถีแห่งกลยุทธ์เชิงบูรณาการ

"การเล่นหมากล้อมบ่มเพาะนิสัยให้คนผู้นั้นกลายเป็นคนที่มีความจริงจัง มีไหวพริบปฏิภาณ และสร้างสมานสามัคคี จึงไม่น่าแปลกใจอะไรที่ นักรบญี่ปุ่น จะชื่นชอบการเล่นหมากล้อมเป็นชีวิตจิตใจ และถ่ายทอดมาสู่ชนรุ่นหลัง" ก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์

  0   Article ID : 3
ภูมิปัญญาหมากล้อมกับวิถีแห่งกลยุทธ์เชิงบูรณาการ 1
Posted by kennabee on 2009/1/10 3:00:55 (3320 reads)

ภูมิปัญญาหมากล้อมกับวิถีแห่งกลยุทธ์เชิงบูรณาการ

หมากล้อม นอกจากจะเป็นเกมกระดานที่เก่าแก่หลายพันปี ที่น่าทึ่งมีมนต์ขลัง มีความลุ่มลึก และสนุกที่สุดในโลกเกมหนึ่งที่คนรุ่นใหม่ทุกเพศทุกวัยไม่ว่าเด็ก เยาวชน ผู้ใหญ่ และผู้สูงวัยควรจะตื่นตัวหันมาให้ความสนใจศึกษาให้มากเพื่อการพัฒนาสติปัญญาแล้ว ในอีกด้านหนึ่ง

  0   Article ID : 2
วิธีการสมัครเล่นหมากล้อมบน Kiseido Go Sever (KGS)
Posted by kennabee on 2008/8/29 1:00:00 (9346 reads)

Click to see original Image in a new window

การเล่นหมากล้อมบน KGS ทำได้สองวิธีคือเข้าโดยผ่าน Client ที่ดาวโหลดมา (แนะนำวิธีนี้เพราะสามารถใช้ฟังชั่นอื่นๆได้) หรือเล่นโดยผ่านบนเวป KGS โดยตรง แต่การจะเล่นทั้งสองวิธีนี้ในเครื่องเราต้องมี Java ก่อนซึ่งดาวน์โหลดได้ ตามลิงก์ครับ

  4   Article ID : 1
« 1 (2)Maintain By NovaSmart Technology . Visit NovaSmart XOOPS Module Development Site
CM. Go Room
สินค้าหมากล้อม