CM. Go Club & School
ชมรมและโรงเรียนสอนหมากล้อมซีเอ็ม. โกะ ยินดีต้อนรับผู้ที่สนใจในหมากล้อมทุกคน จัดสอนโดยนักหมากล้อมระดับดั้ง ดูหลักสูตร

ตั้งอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ ตรงข้ามโรงเรียนยุพราช ในโรงแรมแอทเชียงใหม่ ติดต่อสอบถาม

สินค้าหมากล้อม BreadCrumb หนังสือหมากล้อม Go Books
Categories / Albums # Albums # Photos

หลักการเล่นหมากล้อมเบื้องต้น เล่ม1


The Principle of Goe vol.1
โดย อ.หัสดินทร์ เอกสิงหชัย (อ.โอ้) 5 ดั้ง
สถาบันสอนหมากล้อม Happy Genius

6

The Direction


"หากเรารู้ทิศในการคิดที่ถูกแล้ว จุดหมายคือชัยชนะก็อยู่ข้างหน้า"

6

ทะลวงแต้มปิดเกมแบบโปร


"การปิดเกมที่ดีสามารถพลิกแต้ม ที่แพ้กลับมาให้ชนะได้ อย่างที่คุณยังไม่เชื่อตัวเอง"

9
CM. Go Room
สินค้าหมากล้อม