CM. Go Club & School
ชมรมและโรงเรียนสอนหมากล้อมซีเอ็ม. โกะ ยินดีต้อนรับผู้ที่สนใจในหมากล้อมทุกคน จัดสอนโดยนักหมากล้อมระดับดั้ง ดูหลักสูตร

ตั้งอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ ตรงข้ามโรงเรียนยุพราช ในโรงแรมแอทเชียงใหม่ ติดต่อสอบถาม

มอบชุดกระดานหมากล้อมแก่โรงเรียนศรีธนาพานิชยการ

Posted by kennabee on 2010/11/3 21:20:00 (3243 reads)
Click to see original Image in a new window
มอบชุดกระดานหมากล้อมแก่ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีธนาพานิชย์

โรงเรียนสอนหมากล้อมซีเอ็ม.โกะ มอบชุดกระดานหมากล้อมจำนวน 5 ชุดแก่ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีธนาพานิชยการเทคโนโลยีเชียงใหม่ นางประภาพันธุ์ แก้วโชติ ในวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2553

Click to see original Image in a new window
รางวัลโรงเรียนที่ส่งนักเรียนเข้าร่วมมากที่สุด 3 รางวัล

ภายหลังจากที่ได้ส่งหนังสือเชิญแก่ อาจารย์ธัญผล เศรษฐสมพงศ์ เชิญอาจารย์ที่ปรึกษาและผู้สนใจเข้าร่วมการแข่งขัน Go Festival เชียงใหม่เฟรนด์ชิพเกมส์ประเภทนักเรียน ซึ่งจัดการแข่งขันในวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2553 จัดร่วมภายในงาน University Go Tournament ครั้งที่ 15 โดยปีนี้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นเจ้าภาพ รวมทุกประเภทการแข่งขันมีผู้เข้าร่วมกว่า 300 คน ซึ่งได้รับความร่วมมือจากทางโรงเรียนเป็นอย่างดี

ทางซีเอ็ม.โกะเห็นว่าโรงเรียนศรีธนาพานิชยการ มีความตั้งใจที่จะเผยแพร่หมากล้อมสู่เยาวชน ทั้งยังได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารโรงเรียน แต่ยังขาดอุปกรณ์หมากล้อมในการสอนจึงได้นำอุปกรณ์หมากล้อมมอบให้จำนวน 5 ชุด

Click to see original Image in a new window


และนอกจากนี้โรงเรียนศรีธนาพานิชยการ ยังได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันเชียงใหม่โกะโอเพ่นครั้งที่ 6 ในวันที่ 30-31 ตุลาคม พ.ศ. 2553 โดยมีคนเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 248 คน

Click to see original Image in a new window


ทางชมรมกีฬาหมากล้อมจังหวัดเชียงใหม่ต้องขอขอบคุณทุกโรงเรียนที่ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ด้วย


โรงเรียนซีเอ็ม.โกะ มองเห็นประโยชน์ของหมากล้อมและต้องการเผยแพร่ให้กับเยาวชน หากสถาบันและองค์กรใดในเชียงใหม่ต้องการให้เข้าช่วยอบรมหมากล้อมสามารถ ติดต่อได้ที่อีเมล์ kennabee@maklom.com
Printer Friendly Page Send this Story to a Friend Create a PDF from the article
CM. Go Room
สินค้าหมากล้อม