CM. Go Club & School
ชมรมและโรงเรียนสอนหมากล้อมซีเอ็ม. โกะ ยินดีต้อนรับผู้ที่สนใจในหมากล้อมทุกคน จัดสอนโดยนักหมากล้อมระดับดั้ง ดูหลักสูตร

ตั้งอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ ตรงข้ามโรงเรียนยุพราช ในโรงแรมแอทเชียงใหม่ ติดต่อสอบถาม


« 1 (2) 3 »
Posted by kennabee on 2010/8/11 2:30:00 (3083 reads)
Click to see original Image in a new window

วันอังคารที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2553 โรงเรียนสอนหมากล้อมซีเอ็ม.โกะ ได้เข้ามอบหนังสือหมากล้อมจำนวน 5 เล่มและชุดกระดานหมากล้อม 11 ชุดให้น้องๆ ณ โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ เพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน

Read More... | 3622 bytes more
Posted by kennabee on 2009/12/24 22:10:00 (3033 reads)
Click to see original Image in a new window

วันที่ 18-19 ธันวาคม 2552 ที่ผ่านมา สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย (Go Association of Thailand) จัดการแข่งขันหมากล้อมเชื่อมสัมพันธ์ 3 ประเทศ (THREE COUNTRIES GO TOURNAMENT 2009) แต่ละประเทศได้ส่งตัวแทนคนเข้าร่วมการแข่งขัน ณ ศูนย์ฝึกอบรมธาราพาร์ค แจ้งวัฒธนะ กรุงเทพฯ โดยมีผู้เข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้จำนวนกว่า 30 คน
Read More... | 8016 bytes more
Posted by kennabee on 2009/11/26 23:50:00 (3381 reads)
Click to see original Image in a new window

บารัค โอบามา (Barack Obama) ประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกา เดินทางไปประเทศจีนเพื่อการเจรจาระบุสัญญาเรื่องความพยายามร่วมกันเพื่อต่อสู้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ, การลดอาวุธนิวเคลียร์และปัญหาอื่นๆทั่วโลกกับ หู จิ่นเทา (Hu Jintao) ประธานาธิบดีสาธารณรัฐประชาชนจีน

โดยวันที่ 20 พศจิกายน พ.ศ. 2552 เมื่อ บารัค โอบามา ได้พบกับ หู จิ่นเทา ในสัปดาห์นี้ได้มอบของขวัญแก่ หู จิ่นเทา ด้วย ชุดกระดานหมากล้อม
Read More... | 7821 bytes more
Posted by kennabee on 2009/2/9 23:00:00 (2636 reads)
Click to see original Image in a new window

วันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 ชมรมกีฬาหมากล้อมจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับโรงเรียนหมากล้อม ซีเอ็ม. โกะ จัดการแข่งขันคัดตัวนักกีฬาหมากล้อมจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อไปเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ คัดภาค 5 ครั้งที่ 38 "เชียงรายเกมส์" ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม - 8 เมษายน พ.ศ. 2552 รวมถึงการเข้าแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 38 "ตรังเกมส์" ระหว่างวันที่ 9 - 19 กันยายน พ.ศ. 2552
Read More... | 4519 bytes more
Posted by kennabee on 2009/1/10 1:50:00 (5278 reads)
Click to see original Image in a new window


        ยินดีต้อนรับผู้ที่สนใจในเกมกีฬาหมากล้อมทุกท่านครับ ถึงแม้ว่าโกะ(หมากล้อม)จะเข้ามาแพร่หลายในประเทศไทยเพียงไม่กี่สิบปี แต่ถือว่าเป็นหมากกระดานที่เก่าแก่มากกว่า 3,000 ปี เป็นเกมหมากกระดานที่เล่นกันมากใน 3 ประเทศยักษ์ใหญ่ของเอเซีย ได้แก่ เกาหลี (สถานที่รุ่งเรืองของหมากล้อม เล่นประมาณ 10 ล้านคนหรือ 1 ใน 4 และมีช่องทีวีหมากล้อมโดยเฉพาะ), จีน (แหล่งกำเนิดเกมหมากล้อม) และ ญี่ปุ่น (สถานที่บ่มเพาะ โดยโชกุนอิเอยาสึตระกูลโตกุกาว่า ได้ตั้งสำนักหมากล้อม 4 สำนัก)
Read More... | 4519 bytes more
CM. Go Room
สินค้าหมากล้อม