CM. Go Club & School
ชมรมและโรงเรียนสอนหมากล้อมซีเอ็ม. โกะ ยินดีต้อนรับผู้ที่สนใจในหมากล้อมทุกคน จัดสอนโดยนักหมากล้อมระดับดั้ง ดูหลักสูตร

ตั้งอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ ตรงข้ามโรงเรียนยุพราช ในโรงแรมแอทเชียงใหม่ ติดต่อสอบถาม

RSS Feed

Posted by kennabee on 2012/4/16 19:40:00 (2214 reads)
Click to see original Image in a new window
Professional 5D Guo Juan

เป็นเรื่องน่ายินดีสำหรับคนไทยที่มีโปรหมากล้อมคุณเกาจวนระดับ 5 ดั้ง ติดต่อมาทางสมาคมหมากล้อมแห่งประเทศไทย เพื่อมาท่องเที่ยวและสอนหมากล้อมให้กับเยาวชนไทย โดยมีกำหนดการเดินทางมาประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2555 โดยเดินทางไปในหลายจังหวัดได้แก่ จังหวัดกรุงเทพฯ จังหวัดขอนแก่นในวันที่ 10-12 มีนาคม พ.ศ. 2555 ในช่วงระหว่างกีฬาแห่งชาติ จังหวัดนครราชศรีมา จังหวัดภูเก็ต จังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่วันที่ 9-16 เมษายน พ.ศ. 2555 จังหวัดเชียงราย และจะเดินทางกลับคืนวันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2555
Read More... | 5686 bytes more
Posted by kennabee on 2010/11/3 21:20:00 (2686 reads)
Click to see original Image in a new window
มอบชุดกระดานหมากล้อมแก่ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีธนาพานิชย์

โรงเรียนสอนหมากล้อมซีเอ็ม.โกะ มอบชุดกระดานหมากล้อมจำนวน 5 ชุดแก่ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีธนาพานิชยการเทคโนโลยีเชียงใหม่ นางประภาพันธุ์ แก้วโชติ ในวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2553
Read More... | 5420 bytes more
Posted by kennabee on 2010/8/11 2:30:00 (2724 reads)
Click to see original Image in a new window

วันอังคารที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2553 โรงเรียนสอนหมากล้อมซีเอ็ม.โกะ ได้เข้ามอบหนังสือหมากล้อมจำนวน 5 เล่มและชุดกระดานหมากล้อม 11 ชุดให้น้องๆ ณ โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ เพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน

Read More... | 3622 bytes more
Posted by kennabee on 2009/12/24 22:10:00 (2599 reads)
Click to see original Image in a new window

วันที่ 18-19 ธันวาคม 2552 ที่ผ่านมา สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย (Go Association of Thailand) จัดการแข่งขันหมากล้อมเชื่อมสัมพันธ์ 3 ประเทศ (THREE COUNTRIES GO TOURNAMENT 2009) แต่ละประเทศได้ส่งตัวแทนคนเข้าร่วมการแข่งขัน ณ ศูนย์ฝึกอบรมธาราพาร์ค แจ้งวัฒธนะ กรุงเทพฯ โดยมีผู้เข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้จำนวนกว่า 30 คน
Read More... | 8016 bytes more
Posted by kennabee on 2009/2/9 23:00:00 (2301 reads)
Click to see original Image in a new window

วันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 ชมรมกีฬาหมากล้อมจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับโรงเรียนหมากล้อม ซีเอ็ม. โกะ จัดการแข่งขันคัดตัวนักกีฬาหมากล้อมจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อไปเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ คัดภาค 5 ครั้งที่ 38 "เชียงรายเกมส์" ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม - 8 เมษายน พ.ศ. 2552 รวมถึงการเข้าแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 38 "ตรังเกมส์" ระหว่างวันที่ 9 - 19 กันยายน พ.ศ. 2552
Read More... | 4519 bytes more
CM. Go Room
สินค้าหมากล้อม