CM. Go Club & School
ชมรมและโรงเรียนสอนหมากล้อมซีเอ็ม. โกะ ยินดีต้อนรับผู้ที่สนใจในหมากล้อมทุกคน จัดสอนโดยนักหมากล้อมระดับดั้ง ดูหลักสูตร

ตั้งอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ ตรงข้ามโรงเรียนยุพราช ในโรงแรมแอทเชียงใหม่ ติดต่อสอบถาม

Index of /modules/sgf/
คอมเม้นต์เกมส์หมากล้อม
วันที่   ชื่อหัวข้อ asc ขนาด   รายละเอียด
24-05-13 4th Go Online Tournament 5 items Comment Game Videos
24-05-13 CM. Go Kifu 1 item
24-05-13 First Joseki 1 item "Haengma.net"
24-05-13 Korean Trick Move 8 items "GOAMA"
CM. Go Room
สินค้าหมากล้อม