CM. Go Club & School
ชมรมและโรงเรียนสอนหมากล้อมซีเอ็ม. โกะ ยินดีต้อนรับผู้ที่สนใจในหมากล้อมทุกคน จัดสอนโดยนักหมากล้อมระดับดั้ง ดูหลักสูตร

ตั้งอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ ตรงข้ามโรงเรียนยุพราช ในโรงแรมแอทเชียงใหม่ ติดต่อสอบถาม

Index of /modules/sgf/First Joseki/
คอมเม้นต์เกมส์หมากล้อม/First Joseki
วันที่   ชื่อหัวข้อ asc ขนาด   รายละเอียด
24-05-13 [ ย้อนกลับ ] 
24-05-13 First Joseki_1.sgf  3.5 KB ดูเกม
CM. Go Room
สินค้าหมากล้อม