เว็บ CM Go เป็นเว็บอะไร?

ร้องขอและตอบโดย Kennabee ใน 27-Aug-2008 05:01

เว็บ CM Go เป็นเว็บอะไร?

เป็นเว็บไซด์ของร้านหมากล้อม CM Go

CM Go (ซีเอ็ม โกะ) หรือ Chiang Mai Go (เชียงใหม่ โกะ)
ร้านเล่นหมากล้อม และโรงเรียนสอนเล่นหมากล้อม ตั้งอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่

Go หรือ Goe อ่านออกเสียงเหมือนกันคือโกะ(หมากล้อม)

Q&A นี้ถูกพบใน CM. Go Club : http://cmgo.maklom.com/modules/smartfaq/faq.php?faqid=1