หมากล้อม กับ โอเทลโล่ เหมือนกันไหม?

ร้องขอและตอบโดย Kennabee ใน 27-Aug-2008 07:15

หมากล้อม กับ โอเทลโล่ เหมือนกันไหม?

หมากล้อมนั้นสำหรับคนไทยแล้วได้รับเข้ามาและเล่นกันอย่างจริงจังยังคงเป็นเพียงไม่กี่สิบปี(ถึงแม้ว่าจะมีประวัติยาวนานถึง 4,000 ปี) ทำให้คนไทยเกิดความเข้าใจผิดว่าเป็นหมากโอเทลโล่เพราะมีเม็ดหมากสีหมากขาวกับดำเหมือนกัน

แต่ระดับของความเข้าใจนั้นแตกต่างกันมาก
การเล่นหมากโอเทลโล่นั้นจะเป็นการวางหมากในช่องของกระดานขนาด 8 ช่อง และมีสูตรง่ายๆที่สามารถเอาชนะเกมได้
การเล่นหมากล้อมเป็นการเล่นบนจุดตัดของกระดานขนาด 19 เส้นบนจุดตัด 361 จุด ซึ่งต้องใช้เวลายาวนานในการเรียนรู้

Q&A นี้ถูกพบใน CM. Go Club : http://cmgo.maklom.com/modules/smartfaq/faq.php?faqid=3