หมากล้อม กับ โอเทลโล่ เหมือนกันไหม?

ร้องขอและตอบโดย Kennabee ใน 27-Aug-2008 07:15

หมากล้อม กับ โอเทลโล่ เหมือนกันไหม?

หมากล้อมนั้นสำหรับคนไทยแล้วได้รับเข้ามาและเล่นกันอย่างจริงจังยังคงเป็นเพียงไม่กี่สิบปี (แต่มีประวัติยาวนานถึง 4,000 ปี) ทำให้คนไทยเกิดความเข้าใจผิดว่าเป็นหมากโอเทลโล่เพราะมีเม็ดหมากสีหมากขาวกับดำเหมือนกัน

แต่ระดับของความเข้าใจนั้นแตกต่างกันมาก
การเล่นหมากโอเทลโล่นั้นจะเป็นการวางหมากในช่องของกระดานขนาด 8x8 ช่อง
การเล่นหมากล้อมเป็นการวางหมากบนจุดตัดกับกระดานมาตรฐานขนาด 19x19 เส้น มีจุดตัดทั้งหมด 361 จุด

Q&A นี้ถูกพบใน CM. Go Club : http://cmgo.maklom.com/modules/smartfaq/faq.php?faqid=3